Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. V-nus gebruikt deze gegevens slechts voor eigen administratie en om u in de toekomst eventuele aanbiedingen te doen.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. V-nus respecteert hierbij in alle gevallen de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.